اگر جاذبه زیادی نسبت به کسی حس میکنیم

0

ترمیم پرده بکارت

حتما به این معنا نیست که عاشق او هستید .
حتما به این معنا نیست که شما برای هم آفریده شده اید .
لزوماً به این معنا نیست که ازدواج عالی وموفقی خواهید داشت .
ولی قطعاً به این معنا است که :
بیوشیمی جنسی خوبی دارید .
یک یا هر دوی شما در عشق ورزی مهارت دارید .
وممکن است به این معنا باشد که :
جاذبه ی جنسی بین شما قوی است و شاید می تواند پایه ای برای یک رابطه ی سالم باشد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code