درمان نازایی در زنان

0

درمان نازایی در زنان

تعدادی از روش¬ها برای درمان مشکلات باروری در زنان مورد استفاده قرار می¬گیرد. برخی از این روش¬های درمانی به منظور بازیابی تخمک¬گذاری صورت می¬گیرد. سایر درمان¬ها، تولید مثل را با روش¬های تهاجمی¬تری هدف قرار می¬دهند. در مورد روش¬های درمان با پزشک خود مشورت کنید. شما باید مزایا و خطرات و نیز هزینه¬ها را قیاس کرده و نیز عوارض جانبی احتمالی برای خود و همسر و نیز فرزند را نیز در نظر داشته باشید.

داروها برای مشکلات تخمک¬گذاری

بیش از ۲۵% از ناباروری¬های زنان در اثر مشکلات در تخمک¬گذاری ایجاد می¬شود. به همین دلیل جای تعجب ندارد که درمان باروری بر روی کمک به تولید تخم¬های زنده باشد. مشکلات تخمک¬گذاری معمولاً با استفاده از دارو درمان می¬شود. طیف وسیعی از داروها می¬تواند به القا تخمک¬گذاری مورد استفاده قرار بگیرد. همچنین این داروها می¬توانند در زنانی که ثبات تخمک¬گذاری ندارند به تنظیم آن کمک کنند.
نوع دارویی که برای درمان تخمک¬گذاری مورد استفاده قرار می¬گیرد، وابسته به علل زمینه¬ای ایجاد کننده این مشکل می¬باشد.

کلومیفن سیترات (Clomid)

کلومید (clomiphene citrate) یکی از متداول¬ترین داروها برای درمان مشکلات تخمک¬گذاری می-باشد. به صورت خوراکی مصرف شده، داروی غیرهورمونی بوده که برروی هیپوفیز اثر می¬کند. باعث افزایش سطح هورمون تحریک کننده فولیکول (FSH) و هورمون جسم زرد (LH) می¬شود. به طور ضروری، clomid منجر به تحریک مکانیسم¬های هورمونی عادی برای تسریع در تخمک¬گذاری می-شود. زنان با سندروم تخمدان پلی¬کیستیک (PCOS) معمولاً این دارو را دریافت می¬کنند. زنان باتخمک-گذاری نرمال نیز برای افزایش باروری ممکن است این دارو را دریافت کنند.

درمان نازایی در زنان
گنادوتروپین جفت انسان، HCG، (Ovidrel, Pregnyl)

دیگر درمان متداول برای باروری HCG می¬باشد. این هورمون منجر به تحریک فولیکول¬های تخمدانی باری آزادسازی تخم می¬شوند.

مشکلات با پرولاکتین

پرولاتکین هورمونی می¬باشد که تولید شیر را باعث می¬شود. مقادیر بالا می¬تواند منجر به مختل شدن تخمک¬گذاری بشود. به همین دلیل است که در برخی شرایط شیردهی به عنوان یکی از روش¬های کنترل تولد مورد استفاده قرار می¬گیرد.
در زمان مقادیر بالای پرولاکتین، تجویز bromocriptne می¬تواند برای کنترل آن موثر باشد. این دارو تحت عنوان parlodel نیز شناخته می¬شود.

مشکلات با PCOS

زنان با مقاومت به انسولین و PCOS هورمون¬های مردانگی (اندروژن) بیشتر از سطح نرمال دارند. این مورد می¬تواند منجر به اختلال در تخمک¬گذاری شود. مت¬مورفین (گلوکوفاژ) به کاهش مقاومت به انسولین کمک کرده، و در نتیجه منجر به کاهش سطح آندروژن¬ها شده و به طور بالقوه منجر به از سرگیری تخمک¬گذاری می¬شود.
پزشک در برخی موارد مت¬مورفین را با FSH یا Clomid تجویز می¬کنند. این ترکیب منجر به تحریک تخمک¬گذاری منظم می¬شود.

درمان نازایی در زنان

خطر چندقلوزایی

تحریک تخمک¬گذاری می¬تواند منجر به آزادسازی بیش از یک تخک شود. در صورتی که پزشک از نظر تعداد فولیکول¬های فعال شما را معاینه نکند، این می¬تواند منجر به بروز مشکلات جدی شود. زنان با فولیکول¬های متعدد بیشتر در معرض بارداری¬ چندقلوزایی می¬باشند. چند جنینی خطر بالایی برای:
– تولد پیش از موعد
– برخی از نارسایی تولد
– وزن تولد پایین
اگر تحت درمان باروری قرار دارید، از دست دادن سیکل بسیار مشکل می¬باشد. با این حال، با پزشک خود در مورد درمان تخمدان و تولید بیش از ۳-۲ فولیکول در هر سیکل صحبت کنید. شما باید در رابطه با خطرات بالقوه چندقلوزایی آگاهی داشته باشید. این مورد باید نسبت به هزینه¬هایی تکرار درمان و نیز هزینه¬های دیگر سنجیده شود.

جراحی برای ناباروری

لول¬های فالوپ مسدود شده یا آسیب دیده می¬تواند منجر به بروز مشکل در باروری شود. دلایلی که یک زن می¬تواند دچار لوله¬های مسدود شده شود شامل:
– بیماری¬های التهابی لگن
– بارداری¬های نابجای پیشین (بارداری خارج رحمی)
– بستن مجرای (جراحی)
– hydrosalpinx (لوله¬های پر شده از مایعات)
این مشکلات ممکن است در برخی موارد با جراحی به منظور ترمیم لوله¬های بسته شده مورد استفاده قرار بگیرد. در برخی موارد، لوله¬های آسیب دیده به طور کامل برداشته می¬شوند. این مورد منجر به تسهیل باروری آزمایشگاهی (IVF) می¬شوند.
جراحی همچنین می¬تواند برای موارد زیر نیز مورد استفاده قرار بگیرد:
– برداشت بافت¬های اضافی در زنان با اندومتریوزیس
– از بین بردن چسبندگی¬های لگنی
– درمان فیبروز
– اصلاح ناهنجاری¬های رحمی
– اصلاع بسته شدن لوله¬ها

روشهای کمک باروری (ART)

روشهای کمک باروری (ART) مجموعه¬ای از روش¬ها می¬باشد که برای باروری زوج¬ها مورد استفاده قرار می¬گیرد. برای این درمان، تخم¬ها از تخمدان زن خارج می¬شود. و در بیرون به منظور ایجاد جنین با اسپرم ترکیب می¬شوند. جنین زنده به منظور لانه¬گزینی دوباره به رحم بازگردانده می¬شود. برای هر زوج ممکن است ART متفاوتی مناسب باشد.
هزینه¬های ART
در مقایسه با درمان¬های دارویی و یا الگوی زندگی، ART روشی پر هزینه می¬باشد. در بسیاری از موارد بیش از یک درمان مورد نیاز می¬باشد. این روش در همه حال توسط بیمه پوشش داده نمی¬شود به همین دلیل پیش از شروع درمان باید به فکر هزینه¬های درمان باشید.
در رابطه با مسائل مالی با پزشک خود صحبت کنید. ممکن است برای کاهش هزینه¬ها در برنامه¬های تحقیقاتی شرکت کنید و یا گامت¬ خود را اهدا کنید.
استفاده از گامت¬های اهدایی
تمامی زوج¬ها امکان استفاده از گامت¬های خود را برای باروری ندارند. آنها ممکن است از روش¬های زیر انتخاب کنند:
– تخم¬های اهدایی
– اسپرم اهدایی
– جنین اهدایی
استفاده از گامت و یا جنین اهدایی شانس بارداری شما را افزایش می¬دهد. با این حال، برخی از زوج¬ها نسبت به این فرایند نگرانی¬های احساسی دارند. بسیاری از پزشکان برای زوج¬هایی که گامت¬های اهدایی را دریافت می¬کنند، جلسات مشاوره را پیشنهاد می¬کنند.
انواع ART

باروری آزمایشگاهی (IVF)

IVF به هر نوع باروری که خارج از بدن روی می¬دهد اطلاق می¬شود. این روش معمولاً در زوج¬هایی صورت می¬گیرد که لوله¬های فالوپ زن مسدود می¬باشد و یا در مردانی که شمارش اسپرم در آنها پایین می¬باشد. پزشک با هدف بدست آوردن چندین تخم، تخمک¬گذاری را القا می¬کند. تخم¬های بالغ با اسپرم مرد در آزمایشگاه ترکیب می¬شود، و چند روز بعد، جنین بارور شده در رحم زن جایگزین می¬شود.
جنین همچنین می¬تواند برای سیکل¬های بعدی منجمد شود. بسیاری از پزشکان بیش از ۱ یا دو جنین را جایگزین نمی¬کنند. جایگزینی چندین جنین منجر به افزایش خطر چندقلوزایی می¬شود. که سختی¬های خاص خود را دارد و مرتبط با اثرات و پیامدهای ناخواسته برای نوزاد می¬باشد.

درمان نازایی در زنان
انتقال داخل فالوپی زیگوت (ZIFT)

ZIFT تحت عنوان انتقال لوله¬ای جنین نیز شناخته می¬شود. این روش نوعی از IVF استاندارد می¬باشد. به جای انتقال تخم بارور شده به رحم، انتقال به داخل لوله¬های فالوپ صورت می¬گیرد. که در مرحله بعد برای جایگزینی به رحم می¬روند. این روش معمولاً زمانی صورت می¬گیرد که زوجین پس از تلاش¬های یک ساله برای آبستنی و تلقیح داخل رحمی ناموفق بوده باشند.

انتقال داخل فالوپی گامت (GIFT)

این روش نوع کمتر معمول از ART می¬باشد. تخم¬های بازیابی شده و اسپرم به داخل لوله فالوپ انتقال داده می¬شود. در این مکان، باروری احتمالاً روی می¬دهد. در صورت بروز، امید می¬رود بارداری به صورت طبیعی طی شود.
GIFT می¬تواند در زوج¬هایی مورد استفاده قرار بگیرد که مسائل اخلاقی با توانایی تولید جنین¬های بیش از حد دارند نیز مورد استفاده قرار بگیرد.

تزریق اسپرم داخل سیتوپلاسمی (ICSI)

این روش ART برای درمان ناباروری مردان صورت می¬گیرد و در واقع شکلی از IVF می¬باشد. در زمانی که میزان اسپرم کم می¬باشد و یا کیفیت آن پایین می¬باشد، ICSI می¬تواند همراه با باروری مورد استفاده قرار بگیرد. در ICSI، اسپرم منفرد به داخل تخم فعال تزریق می¬شود. تخم بارور شده سپس به رحم و یا لوله فالوپ منتقل می¬شود.

تلقیح داخل رحمی (IUI)

در این روش، اسپرم آماده شده به صورت اختصاصی به داخل رحم زن تزریق می¬شود. بایپس سرویکس رحم منجر به افزایش باروری و جایگزینی می¬شود.
این روش به طور معمول تحت عنوان ART در نظر گرفته نمی¬شود. چرا که نیاز به دستکاری تخم¬های زن نمی¬باشد. با این حال برخی از زنان پیش از IUI تخمدان تحریک می¬شود. این فرایند منجر به افزایش شانس موفقیت می¬شود.
IUI شکلی از تلقیح مصنوعی می¬باشد. تلقیح مصنوعی می¬تواند به صورت واژنی، در صورتی که اسپرم اهدایی لازم باشد می¬تواند صورت بگیرد. با این حال، این روش در زنان با مشکلات باروری صورت نمی¬گیرد. IUI نسبت به تلقیح واژنی درصد موفقیت بالایی دارند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code