علل ناردست ازدواج

فشار(سن ، خانواده ، دوستان و غیره )
تنهایی و استصیال
عطش جنسی
بی توجهی به زندگی خود وبی هدف بودن
اجتناب از بزرگ شدن
احساس گناه داشتن
پرکردن خلاء های احساسی و روحی
فشار
آیا بیشتر دوستان شما نامزد دارند و یا متأهل هستند و شما هنوز مجردید ؟
آیا بیش از سی سال سن دارید و هنوز ازدواج نکرده اید ؟
آیا آخرین فرد خانواده هستید که هنوز ازدواج نکرده است ؟
آیا به تازگی طلاق گرفته اید ؟
تنهایی و استیصال
شب ، بتنهایی در بستر خود هستید .از آخرین باری که کسی را داشتید مدت ها میگذرد .بدن تان احساس تهی بودن می کند. قلبتان دردمند است،ذهن تان به گذشته می اندیشد، روزهای خوب گذشته را به یاد می آورید. راه حل این است که عاقلانه تر تصمیم بگیرید، استانداردهای خود را صرف این حس که « زمانه سخت شده »
پایین نیاورید .شما مغازه ای نیستید که لازم است با به حراج گذاردن اجناس کهنه و قدیمی از شر آن ها خلاص شود. شما انسانی ارزشمند و دوست داشتنی هستید که استحقاق رابطه ی دلخواه خود را دارید.

عطش جنسی

آیا تا به حال چیزهایی را از شخص مورد علاقه تان نادیده گرفته اید ؟ چیزهایی که برایتان خوش آیند نبودند ، تنها به دلیل این که رابطه ی جنسی خود را با او از دست ندهید؟ فقط به این دلیل که از لحاظ جنسی احساس گرسنگی می کنید. نهایتاً با این حقیقت رو به رو می شوید که ازدواج آن چیزی نیست که می پنداشتید و حال مجبور هستید که اعلام کنید فقط برای شهوت جنسی بوده است
عدم توجه به زندگی خود
بسیاری از مردم از این رو به روابط نیاز دارند که از کمبود شور و شوق و بی هدفی در زندگی خودخسته شده اند و به جای آن که به درون خود نگاه کنند و دلیل این احساس را از درون خود جویا شوند خود را درگیر روابط عشقی می کنند و آن را هدف خود قرار می دهند.چنین روابطی هرگز سرانجامی نخواهد داشت ، از آن رو که در چنین مواقعی ، شما عاشق آن شخص نیستید بلکه شیفته ی دل مشغولی » و « سرگرمی خود به رابطه تان هستید
و هنگامی که رابطه پایان می پذیرد ، بار دیگر با تنها خواهید شد

اجتناب از بزرگ شدن
بسیاری از مردم نه از روی آمادگی جهت قسمت کردن غنای زندگی خود با شخص دیگر بلکه از این رو رابطه ای را آغاز می کنند که می خواهند از آن ها حمایت و مواظبت شود این مردها و زن ها سعی می کنند که از بزرگ شدن اجتناب کنند ، بنابراین کسانی را برای خود انتخاب می کنند که نقش مامان » وبابا را برای انها بازی کنند.
.این روابط در جهت آموختن و رشد دو طرف نیستند.بلکه بر مبنای وابستگی ایجاد شده اند.

احساس گناه
آیا تا به حال فقط به این دلیل که به احساسات کسی لطمه ای نزنید ،با او ازدواج کرده اید ؟
آیا تا به حال فقط به این دلیل که دل کسی را نشکنید ،به رابطه با او بیش از آن چه باید ادامه داده اید ؟
آیا تا به حال با کسی رابطه داشته اید که می دانستید بیش از آن چه شما به او علاقه دارید ،او به شما علاقه مند است ، اما آنقدر احساس گناه می کردید که نمی توانستید رابطه را تمام کنید ؟
اگر به هر کدام از سؤالات بالا پاسخ مثبت دادید ، پس دلیل نادرست ششم را برای ازدواج احساس گناه می فهمید.

پر کردن خلاء های احساسی و روحی خود

نکته ی فوق العاده ای که در رابطه با عشق وجود دارد این است که می تواند شما را از احساس سرور ،شادمانی و تعلق خاطری که شبیه آن را در هیچ جای دیگری نمی توانید بیابید ، پرکند و بدین گونه است که این عطش را سیراب می کند
.عشق به موجودیت و هدف متعالی شما از هرآن چه انجام می دهید معنا می بخشد .با این وجود ، این موهبت هنگامی که به منظور پر کردن خلاء های احساسی و روحی خود از آن استفاده می کنید، می تواند خطرناک باشد